Lönn - sort

Siw

Jag ställde en fråga om ett träd, ditt svar blev lönn. Översänder en bild av blomställningen som fanns på detta träd.

/Siw

Odla Svarar: 

Ja, det är en lönn! Skulle nästan gissa att den är en tysklönn, Acer pseudoplatanus.