Larver i äppelträd

Bo

Hej

Vi bor i Stockholmsområdet och har bl a ett antal äppelträd. Flertalet av dessa har i ökad utsträckning under åtminstone 10-år drabbats av någon form av insektsangrepp. Detta innebär att trädens blad redan direkt efter lövutsprickningen rullar ihop sig och delvis vissnar. Äpplena är på det stora hela helt genomkorsade av gångar av något slags liten larv. Äppelträden torde vara c:a 50 år.

Har du någon idé om vad detta kan vara och vad vi kan göra åt det?

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning Bo

Odla Svarar: 

Hej

Det låter som äpplevecklare och dess larver. Larverna förpuppar sig under barkflagorna och kommer ut som färdiga insekter på försommaren.

Det finns feromonfällor för att bestämma om de är där och vid starka angrepp kan man använda biologisk eller kemisk bekämpning på försommaren. Det finns ett flertal preparat i handeln.

Med vänlig hälsning Sylvia