Långtidsverkande gödsel

Annette Hedström

Hej! Jag har köpt kogödsel till ett näringsfattigt stenparti. Det står att gödselet är långtidsverkande, hur lång tid är det? Några månader eller hela sommarsesången? Annette

Odla Svarar: 

Till ett stenparti räcker det om du gödslar en gång på våren, stenpartiväxter är inte särkilt näringskrävande. 

Sylvia