Låga träd mot vägen - sortval

Niklas

Vi har i dag tre gamla björkar som växer intill vägen. Vi bor i en gammal by på landet i Hälsingland. Längs vägen hänger en elledning, cirka 4,5-5 meter upp. Björkarna står under ledningen och har genom åren beskurits för att hållas nere på höjden. Men nu börjar träden ha gjort sitt. De är fulla med röta och inte särskilt vackra längre om man ska vara helt ärliga.

Vi är dock väldigt förtjusta i björkarna och skulle vilja ha någonting liknande i framtiden. De fyller dessutom en viktig funktion som insynsskydd eftersom huset står ganska nära. Vi kan dock tänka oss någonting annat, gärna något hyffsat snabbväxande träd men som inte blir för högt, eller enkelt går att beskära för att hålla nere på höjden.

En av oss är lite inne på pilträd, kanske en klotpil eller liknande. Men den andre menar, helt riktigt, att pilar inte är något direkt naturligt inslag i landskapet här i Hälsingland. Så, har ni några tips på lämpliga träd som skulle passa oss?

Odla Svarar: 

Hej Niklas!

Klotpilen blir 8-10 meter hög, den är lätt att klippa men växer lika fort igen så det är inget jag hade rekomenderat om ni har en maxhöjd på fem meter.

Om ni är inne på björkar finns en vacker tårbjörk - Betula pendula " Youngii" som har ett hängande växtsätt som är bra som insynskydd. Björken blir 4-7 m hög och 3-5 meter bred.

Ginnalönn " Acer tataricum ssp. ginnala fk UPPSALA E" hade också kunnat fungera. Mycket vackert träd på 4-5 m som inte bara får vacker höstfärg i rött och gult utan även blommar med små vita blommor i maj.

Japansk rönn " Sorbus commixta " Carmencita E" är ett väldigt vackert träd som blir mellan 4- 5 meter högt. Vita blommor och de röda frukterna på hösten.

Dessa tre sorter är härdiga hos er, anspråklösa i sina skötselkrav och går att klippa om man måste.

 

/Anna T