kväverik konstgödsel

Roger Engman

Var kan man gödsla med skogsgödsel i trädgårdslandet?

Odla Svarar: 

Hej!

Eftersom det finns olika sorters skogsgödsel, kan de ha skillnader på sammansättningen. Men vanligen är skogsskötsel en NPK-gödselmedel med för skogsplantor nödvändiga makro- och mikronäringsämnen. Skogsgödseln har ett högt kväveinnehåll med en bra fördelning mellan nitrat- och ammoniumkväve. Den har också en hög halt av kalium.
Så i en trädgård bör den passa till icke-blommande växter som vissa träd samt till gräs och liknande gröna växter. 
Googla gärna på den gödsel du har och kolla hur de olika beståndsdelarna fördelar sig. 

Med vänlig hälsning
Sylvia