Kullersten i cement runt en björk

Bengt-Göran Silverflod

Vi har lagt en cementmatta med kullersten i en slänt, dels för att det ska bli lite finare men även för att slippa ogräs och sly där. I slänten står en stor björk och nu har det lagts cement och kullersten runt om stammen nere vid marken. Detta har beröring med barken. En granne sa, att vi absolut inte skulle lägga cement och sten så tätt på stammen för då dör björken. Stämmer detta?

Odla Svarar: 

Hej!

Jo, det stämmer väl, det måste finnas möjlighet att andas och få vatten för björken. Så ni bör ha en öppen rundel runt björken som är ungefär lika stor som björkens krona är bred. Ni kan lägga kullestenar glest på denna rundel men utan cement.

Med vänlig hälsning
Sylvia