Krussjuka på persikoträd

Lillemor Nilsson

Vi har fått krussjuka på vårt persikoträd. Sprutade med ngot medel ifjor men det har kommit igen och jag har glömt vad det var för medel vi använde.

Odla Svarar: 

Hej!

Det är svavel man använder, t.ex. svavelpreparatet Kumulus. Spruta nu till våren, precis vid knoppsprickningen, med Kumulus innan de nya bladen hinner infekteras. Plocka bort angripna blad om sådana ändå kommer. Spruta också med Kumulus ett par gånger efter skörd. Trädet ska stå soligt och luftigt. Ge inte för mycket kvävegödsling till det.

Med vänlig hälsning Sylvia