Krukodlad tuja

Lennart

När vi köpte tujorna (Brabant för en ny häckplantering) som är cirka 1, 2 -1,4 meter höga så hade de en kruka, 30x25 cm. Vid planteringen, efter avtagning av krukan, var det en rotklump i sandig jord omlindad med nät och omgiven av svart, fuktig jord som delvis föll av vid krukborttagningen. Cirka en fjärdedel stannade kvar i bottnen och fick skakas ur.

Jag undrar om du har några synpunkter på detta?

/Lennart

Odla Svarar: 

Det har jag absolut! Och jag har varnat för detta förr!

Det är just på det sättet som de så kallade billiga tujorna säljs, de är fuskplanterade i krukor för att se krukodlade ut! Men de är inte alls krukodlade, de är dittvingade med hårt avhuggna rötter! De billiga tujorna dras för hårt i växttunnlar/växthus för att snabbt bli salufärdiga, så man kan verkligen undra på kvaliteten på sådana plantor!

Ofta klarar sig inte sådana plantor över vintern utan torkar och dör då de inga rötter har som kan dra vatten. Det kan ibland gå bra om man planterar på våren så att plantan får sommaren på sig att bilda nya rötter, men det är inte säkert det heller om rötterna är alltför hårt skurna.

En riktig, krukodlad planta har kompletta rötter i krukan och ingenting faller av när man tar ut rotklumpen från krukan, utan rötterna fyller krukan väl. Växten har odlats i sin kruka länge och fått den omsorg den kräver. Det är genuin plantskolekvalitet som ansvarsfulla trädgårdsmästare sysslar med och som man kan vara säkrare på att de klarar omplanteringen. Så köp långsamodlade tujor på en riktig plantskola och be att få se rötterna innan du slår till!