Krossad röd skiffer

Lisbet Svensson

Jag har fått tillgång till många kubikmeter schaktmassor som legat på tennisbanor. Massorna består av krossad röd skiffer, inga tillsatsmedel. Massan känns som tung mull.

Vilka växter trivs i denna massa? Zon 1-2.

Tack på förhand Lisbet

Odla Svarar: 

Det röda tennisgruset brukar vara fraktionerad tegelkross, så det innehåller just ingen näring. Så det bästa man kan ha det till är t.ex. som marktäckning i rabatter! Om man har en rabatt med en massa rotogräs, kan man först bre ut en markfolie på ytan, klippa hål i folien för växterna och täcka den med gruset sedan. Snyggt och praktiskt.

Eller så kan man bygga gångar och rabattkanter i trädgården med denna grus: man skalar av gräsmattan där gången ska vara, jämnar till underlaget med sand, brer ut markfolien och täcker denna rejält med gruset! Det hela ska vara ca 20-30 cm djupt och gärna i nivå med gräsmattan.

När det gäller rabattkanter så underlättar det gräsklippning om det finns en ca 20 cm bred "gång" som följer rabattkanten. Den görs på samma sätt som gångarna och hindrar gräset att vandra in i rabatten. Gör den i samma nivå som gräsmattan så att man kan köra gräsklipparen på gruset.

Man kan självklart ha detta grus även till gårdsplan e.d., man gör ungefär samma sätt som gångarna.

Sylvia