Krikon

Maria Snickars

Hej, Tidigare år har vi lagt märke till att vårt Krikonträd ett år har gett mycket frukt och nästa år mycket mindre för att nästa år igen ge mycket frukt. Det känns som om det har "vilat" ett år emellan. De senaste tre åren har det dock gett väldigt mycket frukt. Nu är det en stor gren som har dött och hela trädet har väldigt lite blommor. Min fråga är om jag kan ta ner den döda grenen redan nu, eller måste jag vänta till JAS-månaderna? Det är dessutom väldigt många grenar som ser döda ut, men som har lite lite gröna blad längst ut på grenarna. Trädet mår helt klart väldigt dåligt.

H. Maria från Finland

Odla Svarar: 

Om den verkligen är död, så kan du så klart ta bort den nu.

Jag har fått flera rapporter om olika fruktträd som mår dåligt just i år, så jag misstänker sambandet med de frostnätter vi hade just när träden skulle till att slå ut sina blad eller redan hade hunnit öppna lite. Gödsla trädet och pyssla om det lite extra så kanske det blir nya blad under sommaren.

Sylvia