Kräfta på mitt Oraniträd

Britt-Lis "Bitte" Sigurdsson

Det är ca fem år gammalt, kanske något mer. För tre år sedan dök det upp kräftsvulster i grenklykor - men bar ändå lite frukt. I år ingen frukt alls. En trädgårdsmästare sa: Ta bort det sjuka - men då skulle det ju bara bli en rak stam kvar!!! En annan sa idag: Kleta in det sjuka med jord! HJÄLP! Oranie är min barndoms godaste äpple - i synnerhet som det fanns hos grannen! Vill så gärna ha denna äppelsort - men är det ett svårt träd att klara - och lätt får kräfta? Har även ett familjeträd och ett James Grieve på ca tio meters avstånd - kan de smittas? De bär båda frukt i år. Har mitt träd någon framtid eller måste jag ge upp? Tack på förhand! Bitte

Odla Svarar: 

Tyvärr är Oranie kräftkänslig, men det bör gå att klara den med renskärning av kräftsår under torra perioder på sensommaren och dränering. Och varför inte pröva att smeta den med kalkhaltig jord också. 

Det kanske är så att jorden runt trädet är för tätt och kompakt så att fukten stannar kvar hela tiden? Dränera så mycket det går, gräv brett men inte så djupt att du kommer åt rötterna och avled vattnet därifrån med singel eller dräneringsgrus. Det ska vara "torrt" runt stammen. Överdriv inte heller kvävegödning.

Beskär vid behov trädet i juli-september med skarpa, decinfecerade verktyg. Rör inte ett annat träd med samma verktyg utan att doppa det i kokande vatten eller t-sprit.

Men att låta det kräftsjuka träden vara ifred utan beskärning är också en idé, så att du inte sprider omkring med sporer. Då får det några år med mängder av blommor och frukt. 

Sylvia