Korta rabarber

Kristina

Jag odlar rabarber. Varje år kommer de upp fint, men stjälkarna blir bara 10-15 cm höga. Vad göra?

/Kristina

Odla Svarar: 

Hej

Rabarber växer bra på de flesta jordar, fast bäst växer den på en halvskuggig och lite fuktig plats med en djup, mullrik, näringsrik jord med ett pH-värde på 7,0-7,5.

Rabarber är mycket näringskrävande, så gödsla den gärna med välbrunnen stallgödsel eller kraftig kompostjord under våren. Bekämpa ogräs så att detta inte tar kraft från rabarberplantan. Avlägsna blomskotten om sådana kommer upp, de tar också kraft.

Med vänlig hälsning Sylvia