Kompost i rabatten

Eric

Hej!

Vid vår sommarstuga, håller vi på att anlägga en större rabatt (10x3 meter) med rhododendron, kejsarolvon och japansk snöbollsbuske som större buskar. I bakgrunden klematis. Hosta, murgröna, ormbunke och hjärtbergenia kompletterar framför.

Läget är zon 1, halvskugga och relativt fuktig jord (förmodligen åt det sura hållet). Där har tidigare stått några björkar som vi sågat ner. Ett plank följer rabatten på den östra sidan.

Vi har en hel del grov kompost från förra ägarna som under årens lopp lagt blandat trägårdsavfall (främst barr, kvistar, kottar, etc) på hög. En del är komposterat men inte allt.

Har ni några synpunkter på växtvalet? Kan vi använda komposten för jordförbättring och uppbyggnad av rabatten? Andra råd och tips?

Mvh Eric

Odla Svarar: 

Ni kan säkert använda komposten, särskilt under jorden. Är växterna surjordsväxter, bör ju även jorden vara sur, inte innehålla kalk. De du nämner är alla sådana som trivs bra i surjord.

Här är en artikel som jag för många år sedan skrev om surjordsrabatter, kanske några tips!

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson