Komplettera klematis

Mona Hedén

Har byggt en 2,30 m hög klätterställning med en överliggare mot en bod och där planterat en Piilu. Har i efterhand förstått att det är en lågväxt sort och vill nu komplettera med ytterligare en klematis, någon rosa variant. Vad finns det för lämpliga sorter? Bor i Närke.

Odla Svarar: 

De olika italienska klematissorterna, Clematis viticella, skulle kunna fungera bra. 'Mme Julia Correvon', 'Mrs Tage Lundell', 'Royal Velours', 'Minuet', 'Carmencita'... det finns många! 

Sylvia