Koks i trädgården

Ewa

Hej

Det finns en del gammal koks kvar i ett utrymme under huset i den gamla villa vi köpt. Kan man använda det i trädgårdsjorden - och i så fall vad skulle den kunna vara bra för? Eller bör vi helt enkelt göra oss av med koksen på annat sätt? Man vill ju gärna ta om hand det som går.

Vänliga vårhälsningar Ewa

Odla Svarar: 

Hej

Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol. Pyrolys eller torrdestillation är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker. (Källa: Wikipedia).

Koks är alltså stenkol och som sådan kan koksen blandas i mindre mängder i trädgårdsjorden utan att orsaka skada.

Med vänlig hälsning Sylvia