Klippa tuja och syren

Anders

Vilken årstid är den bästa för att klippa tuja och syren?

/Anders

Odla Svarar: 

Hej

Tuja kan beskäras både på våren och hösten, bästa tiden är april eller september.

För syren är det fler tider som gäller och det beror också lite på om du har en syrenhäck eller enstaka buskar.

Under vintern gallras rotskott och svaga och skadade skott ut. Har du äldre, dåligt skötta syrenbuskar, bör du glesa ut dem successivt under några år genom att skära bort de äldsta och risigaste grenarna först. Nästa år tar du några till och tillåter några nya rotskott att växa upp istället. Du fortsätter så tills du har förnyat hela syrenbusken. Om du istället mejar ner hela syrenbusken på en gång resulterar det i en mycket kraftig rotskottsbildning som ändå måste glesas och du får vänta längre på blomningen.

De vissnade blomklasarna skärs bort direkt efter blomningen, för om de tillåts bilda frö stjäl de kraft från nästa års blomning.

Du bör också hålla efter överflödiga rotskott under sommaren, de skärs bort nere vid markytan eller grävs upp allt eftersom.

Med vänlig hälsning Sylvia