Klippa thujahäck brabant

Anna

Vi satte thujahäck hösten 2009 med stora plantor ca 100 cm höga, 40 cm mellanrum. Vi har inte beskurit den något, mer än att jag klippt bort lite brunt. Det är inte aktuellt att ta något på höjden än, men jag vill förvissa mig om att den blir riktigt tät. Jag läste att "årsskotten ska toppas in till hälften", är det något jag kan göra nu under våren? Den får gärna bli bredare, det är tätheten jag vill åt, ska jag därför bara ta skotten "mellan" plantorna?

Anna

Odla Svarar: 

Man kan toppa årsskotten om man vill ha ännu tätare, men det brukar inte i de flesta fall behövas. Årsskott = skott som vuxit fram under sommaren, d v s du kan göra det på sensommaren, augusti.

Sylvia