Klippa norsk spirea

Solrunn

Planterade en norsk spirea förra våren som en lång häck, men det har kommit så den har lite långa grenar här och där. Kan jag klippa bort dom nu på hösten?

Ska spirea klippas höst eller vår?

/Solrunn

Odla Svarar: 

Hej

Spirea av den här typen brukar beskäras omedelbart efter blomningen, då man tar bort de utblommade klasarna och jämnar till växten så att den växer med någorlunda jämnlånga grenar. Du kan dock klippa de långa spjuten i din spireahäck även nu.

Med några års mellanrum gör man en kraftigare gallring i spirean då några av de äldsta grenarna klipps av vid markytan för att stimulera nya grenar att växa upp.

Med vänlig hälsning Sylvia