Klematis

Kerstin Johansson

Hur gör jag för att få klematis att trivas? Jag har tung lerjord. För ca 3 år sedan satte jag en klematis. Jag grävde en djup grop och fyllde den med "köpejord". Jag gjorde även ett dräneringsdike från gropen. Nu verkar den ha dött i alla fall.

Hur skall jag göra?

Kerstin

Odla Svarar: 

Hej! Du behöver nog gräva lite mer än en djup grop, eftersom vatten kan samlas i gropens botten och p g a lerjorden inte kan rinna ut, även om man försökt dränera.

Så gräv ut ett större område, minst 1 m x 1 m och 50 cm djup, ta bort lerjorden så gott det går, bottna med grovt grus och annat grovt material och lägg dit ett dräneringrör som leder bort överflödigt vatten. Bygg sedan på rabatten med bra matjord (finns att köpa i storsäck på storstadsområden) så att det blir ca 30 cm hög över markytan, d v s gör en upphöjd bädd. Sedan kan du plantera klematis och annat du vill ha runt den. Klematis gillar att ha "huvudet i solen men fötterna i skuggan" så plantera någon yvig perenn med svaga rötter som skuggar rothalsen.

Med vänlig hälsning Sylvia