Kastanjeträd blommar ojämnt

S

Hej,

I Oskarshamn vid Nova Högskolecentrum står ett kastanjeträd som endast till hälften är beklätt med fina kastanjeblommor. Jag lade märke till denna fenomen förra året och ser det nu igen. Är det bara en ojämnhet i blomningen, eller är det till och med något så spännande som att den är tvåkönad? Det är en gemensam stam även om man kan skönja att det är två ganska separata grenar över den första metern av stammen.

Odla Svarar: 

Jag kan bara spekulera. Frostskadad på den sidan som inte blommar (huset intill skyddar ju den blommande sidan) eller något genetiskt, om den gör så hela tiden? Kanske lika bra att du frågar SLU Alnarp vad de anser om detta!