Kapa silverpil

Margareta

Vi har 3 silverpilar som är ca 8 meter höga. Vet inte om det är buskar eller träd, stammarna delar sig ca en meter ovan mark i 2 eller 3 grenar. Vi tänker kapa ner dom till ca 2,5 m höjd och att dom därefter får börja skjuta skott igen. Ska man göra det på hösten eller våren? (Zon 5, Västerbotten). Ska man behandla snittytan med något?

/Margareta

Odla Svarar: 

Hej

Flerstammiga träd där stammen delar sig vid markytan brukar kallas buskträd, så era silverpilar är "riktiga" träd om stammen delar sig först en meter ovan mark.

Silverpilar har används som hamlade träd särskilt i Skåne. Silverpilar behöver då hamlas ungefär vart tredje eller fjärde år.

Pilar beskärs helst under vårvintern. Snittytan behöver inte behandlas, men välj en torr, solig dag för arbetet så att ytan torkar så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning Sylvia