Kan man klippa vintergrön liguster i juni?

Solbritt Ekengren

Vår vintergröna ligusterhäck är grå, det är bara på vissa ställen det finns gröna blad. Kan jag klippa in den mot stammen och klippa bort alla grå kvistar fast vi är inne i juni snart?

Solbritt

Odla Svarar: 

Ja, om den nu är sjuk så det är lika bra att klippa ner den. Kan tänka mig att det är mjöldagg men utan att se den kan jag inte veta. Men är den violett och inte grå, så läs detta, SLU har förut svarat så här när det gäller ligusterblad som blir violetta:

"Ibland blir ligusterblad violetta i toppen på plantorna. Det kan tyda på att plantorna har svårt att ta upp fosfor. Det kan då bero på att pH-värdet är för lågt. Liguster stortrivs på kalkrik jord. Gräsmattejord är en lätt jord vilket innebär att den lätt urlakas på växtnäringsämnen vid rikligt regnande och vid bevattning. Det blir till att kalka jorden."

Sylvia