Jord i obalans

Ella

Hej! Vi har en nyanlagd trädgård sedan 7 år. Jorden är stenig och fattig på mull och det växer inte bra i jorden, allt från bönor till äppelträd. När vi planterade träd och växter har vi grävt en bred och djup grop sållat jorden och ersatt stenen med blad, växter och färsk kompost för att få ned näring i jorden. Men tyvärr har det blivit en obalans i jorden. Där vi har haft färsk kompost slår bladen ut på våren först med gröna blad för att sedan gula/bleka och blir då känsliga för solljuset och bränns. Nu har vi fått igång en kompost men där jorden kommit i obalans går inte att ha växter utan att bladen tappar färg. Hjälper det att kalka eller vad kan man göra för att få växer att kunna trivas igen i jorden? MVH

Odla Svarar: 

Det verkar vara kloros, d v s kväve- och/eller järnbrist. Läs mer här: Kloros.
Det kan hjälpa att kvävegödsla, tillföra mullämnen från komposten och skaffa välbrunnen stallgödsel. Mylla ner allt mer kompostjord på de dåliga ställena. Bred ut färskt gräsklipp på marken under växterna, ca 10 cm tjockt lager några gånger under sommaren. Använd gärna också Biobalans. Nu på hösten ska dock kväve inte tillföras utan det gör man på våren. 

Sylvia