Jord för Acer Palmatum Dissectum

Hej,
Vi köpte vårt "drömträd" Acer Palmatum Dissectum garnet i helgen. Platsen där den  planterats ligger i norrläge men skyddat av tre hus och ett staket. Trädet kommer att få morgonsol och lite kvällssol på sommaren. Jorden  var dålig - grått damm- upptill och under det skogstomtsjord så vi grävde en rejäl grop och blandade ut den befintliga jorden rejält med ny jord, barkmull och okalkad torvmull. Mums för den tänkte vi. Nu har jag börjat tveka - kan det vara för mycket oförmultnat i mullen som kommer att göra att lönnen mår dåligt för att det förmultnar runt rötterna? I så fall får vi gräva upp och byta ut den undre jorden.

Fråga nummer två är: huvudgrenen gick olyckligtvis av i transporten hem. Kommer den ändå kunna växa till sig lite på höjden på ett snyggt sätt? Den är nu ca: 10 år och ca: 1 m. Hur sköter man den bäst? den är nu yvig ända ner - ska man stamma upp lite?

Jättetack för goda råd.
Susanne

Odla Svarar: 

Det kommer nog att gå bra i denna jord i alla fall, såvida barkmylle-delen inte är för dominerande?

Ang. toppen som gick av: 'Garnet' är ju buskformad men ev. uppstammad som det låter i ditt fall. Så den kommer nog att växa vackert i alla fall, den ska ju inte bli något jätteträd med genomgående stam utan snarare typ äppelträd med flera huvudgrenar.

Sylvia