Irländs Idegran - ska jag försöka rädda den och hur?

Hjördis Ring-Olsson

Hej, Köpte en Irländsk Idegran 2007. Den har växt ungefär +/- 0 och ser ut som på bifogad bild. Finns det någon chans att rädda den eller är det bättre att plantera något helt nytt. Jag har en kryptall, en thuija och en annan barrväxt som trivs bra i samma rabatt. Läget är i sydväst.

Hjördis

Odla Svarar: 

Ge den mer humusrik jord och se till att den inte lider av torka. Gödsla gärna med kogödsel också.

Den ser ut att ha lidit av tjältorka under vintern. Försök plocka bort den fula barren så gått det går, det kommer nog nytt under sommaren.

Sylvia