Iris med hängande blad

Sonja Mattsson Bergenwall

På min fina iris/gräsiris hänger bladen så det ser ut som en jättebuske efter regn. Ska jag plantera om den? Den är ca 1 till 1 och halv meter bred. Sonja

Odla Svarar: 

Den vanligaste orsaken brukar vara torka. Kolla så att jorden inte är så genomsläpplig att all vatten rinner rakt igenom. Blanda i lite lera och torv i jorden om den är väldigt sandig. 

Sylvia