innergård

rosita

Jag undrar om ni har några tips för vår innergård. Flerfamiljshus i centrala Stockholm. Grus med källare under gården, så allt måste odlas i lådor och krukor. Vill gärna få in grönska, gärna något som kan täcka ful mur, och något som kan klättra i spaljé och gömma cykelskjulet lite. Läget är söder, men bara sol del av dag större delen av året (höga hus). Har planterat ett äppelträd i frigolitlåda. Har funkat ett par år. Tänkte nu ta hit snickare för att göra lådor. Hur stort behöver äppelträdet? Kan man plantera buskar? Behövs isolering med frigolit för alla perenner? Varmaste tack för all hjälp!

Odla Svarar: 

Lådorna bör vara riktigt rejäla, dels för att planteringen kan göras tillräckligt stor för att synas, dels för att man kan ha mycket jord så att växternas rötter skyddas mot frost och hetta. Isolera lådorna invändigt med frigolitskivor.

En rad lådor eller kara en låång låda, berående på murens längd, intill den fula muren och så en snygg, stadig spaljé längst bak mot muren kan snickaren säkert göra. I lådan kan ni sedan plantera olika klätterväxter som kaprifol, stora klematis, kanske vildvin och murgröna. Framför klätterväxterna kan ni ha yviga perenner av olika slag och från kanten ner kan t.ex. penningblad hänga. 

Gör en liknande låda med spaljé som kan gömma cykelskjulet. 

Äppelträdet bör få en egen, stor låda som också är fodrad med frigolit. Berående på vilken sort det är, d v s stort eller litet träd, så gör lådan så stor som möjligt. I lådan kan ni sedan ha undervegetation till äppelträdet, som vackra alunrot, smultron, dekorationsgräs eller perenner med inte alltför starka rötter.

Om ni har bord och stolar på innergården, kan dessa också ramas in med stora lådor, minst 50-60 cm djupa, på varje sida i vilka ni planterar perenner och mindre buskar.
Eller varför inte en "potager" med sommarblommor och ätliga växter blandade. En idé finns i min bild med lådor (här visserligen i plåt) som innehåller klätterväxter (rosenböna, klockranka och klättersquash) på en spaljé av böjträ, olika sommarblommor och grönsaker i lådorna (syns inte, de är bakom spaljéen) och en fri yta att ställa kaffebordet och bänkar på.  
Konstruktionen och fler bilder kan du se här: Lövkapellet invigt och Så blev lövkapellet

Ni kan i samtliga lådor peta ner vårblommande lökväxter så att planteringen vaknar tidigt på våren. Perennernas blad täcker sedan över eländet med den vissnande lökblasten. Planterar lökar gör ni på hösten. 

Lycka till!

Sylvia