Idegran som nästan dör ut

Håkan

Planterade en idegranshäck för ca 3 år sedan. Den växer fint bitvis, men vissa partier dör den nästan ut. Vad kan det bero på?

/Håkan

Odla Svarar: 

Hej

Det kan vara olika markförhållanden som gör att din idegranshäck blir så. Rör det sig om en nybygge? Kanske har man gömt byggskräp under jorden eller lagt sprängstenar där och så lagt matjord över. Tyvärr mycket vanligt när byggföretag vill bli av med sådant. Känn efter med spett eller dylikt just där de sämre delarna av idegranshäcken växter om du stöter på något sådant. Kolla även jorden, är det likadant jord överallt eller varierar den?

Pröva annars att gödsla lite extra på våren på de idegransplantor som inte växer så bra och ge dem extra välgödslad jord också. Undvik att använda täckbark som marktäckare, den drar kväve ur jorden.

Med vänlig hälsning Sylvia