Hybrid-idegran

Granen står vid stenfoten nära bostadshuset, kan det vara en fara för dräneringen. Tilläggas bör att vi har singel på rören cirka 20cm resterande sand.

Åke

Odla Svarar: 

Det går inte att säga utan att veta hur nära den står från rör etc. Men själva dräneringen tar ingen skada av det. Idegranar har inte särskilt aggressiva rötter så det kan gå bra, men är du orolig så kan den flyttas på våren eller på sensommaren.

Sylvia