Hur ska vi beskära vår vita ädelsyren?

Kati Häggström

Hej. Fick väldigt bra råd av er på odla.nu om hur vi kan föryngra våra ädelsyrener. Vi har nu rensat bort rotskott och annan växtlighet runt den vita syrenen. Bifogar en bild som visar hur syrenen ser ut nu, med höga nya skott på gamla "nedtyngda" grenar. En halvdöd stam (gren), som skulle burit vita syrenblommor fick vi såga av i år. Nu undrar vi hur vi ska beskära resten av syrenträdet för att det ska få fin form igen?

Odla Svarar: 

Hej!

Mitt förslag till den fortsätta klippningen är som jag har markerat med rosa på den andra bilden. Alltså, ta bort mer av de gamla stubbarna och det långa nya spjutet till vänster, så blir syrenen mer harmonisk.

Sylvia