Hur förnya gles blandhäck?

Kata

Till skydd för de många nordliga vindarna som sveper fram där jag bor, har jag en tallhäck med vissa inslag av idegran och cypress.

Största delen av häcken är tät och fin. Men en del har börjat bli riktigt gles och fyller inte längre sin funktion särskilt väl - förutom att den ärligt talat ser rätt gräslig ut. I den glesa delen har också sly av ask och annat börjat frodas.

Jag skulle alltså behöva förnya just den delen, men vill helst inte ta bort den gamla häcken innan något nytt börjat växa. Annars kommer nordanvinden att svepa rakt in.

Finns det någon lösning på mitt problem?

/Kata

Odla Svarar: 

Hej

Det finns olika lösningar på ditt problem med blandhäcken. Jag skulle tro att den smidigaste är följande:

  • ta bort de växter som är fula, om det inte handlar om idegran. Idegran kan du pröva att klippa ner, gödsla och få den att växa upp igen.
  • om du tar bort växterna på en del av häcken, ta bort den gamla, utsugna jorden och beredd platsen med ny, fin matjord, passande till det växtslag som du vill ha där. Medan du gräver, akta rötterna på de häckplantor som du önskar ha kvar.
  • köp krukodlade, större plantor på våren av den sort som du önskar. Idegran eller tuja skulle säkert fungera bra då de är tämligen snabbväxande.
  • plantera dessa större så kallade buskplantorna i blottorna och du har snart en tät häck igen. Glöm inte vattna!
  • gödsla även den gamla häcken och lägg gärna lite ny jord under de gamla plantorna också

Med vänlig hälsning Sylvia