Hur beskära klotlönn?

Eva

Hur beskär man en klotlönn som blivit ojämn och stor - tar bort hela grenar eller tar i toppen av varje gren?

Jag är osäker på var på grenarna jag ska beskära.

/Eva

Odla Svarar: 

Hej

En klotlönn skall vara just ett klot. Man bör inte beskära klotlönnen annat än att man tar bort eventuella rotskott, skott som kommer från stammen under kronan och så ser man till att det inte växer ut långa spön som förstör "klotet". Klipps på vårvintern vid behov, kan också klippas under JAS-perioden, det vill säga juli-augusti-september.

Träd med en viss form som till exempel klot, bör man i största möjliga utsträckning undvika att beskära. En beskärning kan göra att trädet börjar växa ojämnt, ett klotformat träd kan börja växa mer på en sida. Ofta är det också så att om man beskär trädet en gång får man sedan hålla på med det under hela dess livslängd.

Om din klotlönn blivit för stor, kan du ta hem en professionell arborist (se Gula sidorna) som får bedöma huruvida det är möjligt att göra en kronreducering på den.

Med vänlig hälsning Sylvia