Hösthallon som inte ger frukt utan bara växer sig höga

Mari Pettersson

Hej Jag har hösthallon, Ariadne, som under flera år blev uppätna av rådjur. De senaste två åren har jag lagt nät över och då har de växt och växt till över 2 m utan att blomma och sätta frukt. Först trodde jag att de fått för mycket kväve men nu har jag inte gödslat alls. Vad kan det vara för fel?

Odla Svarar: 

Hej,

klipper du ner dina hösthallon på våren eller sen höst? Man ska nämligen klippa ner de stjälkar som burit frukt på våren eller sen höst. Och låta de grenar som inte givit frukt stå kvar. Desamma gäller för sommarhallon. Så fort skörden är avklarad på en gren klipper man av den längst ner.

Det kan vara för mycket kväve, hallon vill ha sur jord och trivs bäst med ett ph mellan 5,5-6. Gödsla helst med kogödsel på våren och använd inte algomin eller vedaska på hallonen.

// Anna Theorin