Höstflytta perenner & vintergrönt

Eva-Lotta

Hej Sylvia

Jag vill flytta gullklematis nu, funkar det? Andra perenner?

När kan jag gräva upp och flytta vintergröna växter som buxbom, idegran, thujor mm? Är det ok även nu?

Med vänlig hälsning Eva-Lotta

Odla Svarar: 

Hej

Gullklematis, Clematis tangutica, är ingen perenn, den är en lian, alltså klätterväxt med delvis vedartad stam.

Med perenn menas en växt som helt vissnar ner på hösten för att sedan komma upp från roten igen på våren. Det går visserligen att flytta en gullklematis nu såhär på höstkanten, men det brukar lyckas bättre på våren precis innan den börjar vegetera, så att den får sommaren på sig att etablera sig.

När det gäller att flytta perenner, kan du ha som tumregel att flytta de vårblommande perennerna på hösten och de höstblommande på våren. Detta för att störa blomningen så lite som möjligt.

Det vintergröna sortimentet däremot bör alltid planteras och flyttas på våren i görligaste mån. De måste hinna rota sig innan vintern kommer för att klara vintern så bra som möjligt.

Med vänlig hälsning Sylvia