Höja en rabatt

Hej!
Jag vill höja en rabatt eftersom den ligger på berget och jag tycker att jordlagret bör vara tjockare. Kan jag då bara lägga på mer jord (10-20 cm) utan att gräva upp alla perenner och lökväxter? Kan t.ex. krokusar och snödroppar komma upp även om de hamnar så långt under markytan? Samma gäller löjtnantshjärta och alla andra växter?

Mona 

Odla Svarar: 

Du bör nog försöka göra det i omgångar. 10 cm kan du lägga på utan vidare, men om du vill lägga på 20 cm får du göra det under 2 år. Då får växterna möjligheten att anpassa sig, och lökarna kan t.o.m. "klättra uppåt" om de anser sig ha hamnat för djupt. Det är f.ö. en bra idé att varje år lägga på lite mer jord, t.ex. kompost, som gödslar också. Jorden lakas ju ut och trycks ihop så att nytt material behövs varje år.

Sylvia