Hamla oxel?

Ove

Vi har på vår tomt en oxel som har varit med sedan huset byggdes för 38 år sedan. Den har vuxit sig för stor och min fråga är: Kan man hamla en oxel och i så fall när?

/Ove

Odla Svarar: 

Hej

Hamla oxeln är nog ingen bra idé, men man kan säkert gallra oxeln så att man får ett mindre träd.

Känner du dig osäker hur du ska gå till väga, kontakta gärna en arborist eller trädvårdare (se Gula sidorna) som kommer och gör jobbet med din oxel. En bra tid är på vårvintern men du kan prata med arboristen redan nu.

Med vänlig hälsning Sylvia