Hälla jord över täckbark

Kalle

Hej Jag planterade en ligusterhäck våren 2015 och lade täckbark över all jord. Nu vill jag istället ha jord längst upp. Ska jag ta bort all täckbark först eller kan jag lägga ut jord över täckbarken? Med vänliga hälsningar

Odla Svarar: 

Hej,

du kan lägga jord på barken om det inte är för stora bitar. Tänk på att täckbark förbrukar kväve i marken när det förmultnar så man måste alltid tillföra extra kväve om man använder eller har täckbark i jorden.

//Anna Theorin