Hagtornshäck

Dag Frisell

Vi har en 45 år gammal hagtornshäck som vi klippte ner till 2 dm höjd i början på maj i år. Häcken är nu ca 1 m hög. Är det lämpligt att klippa ner den nu igen och hur mycket?

Odla Svarar: 

Det är bättre om ni beskär den under vårvintern. Ta ner den till hälften ungefär. Efter en uppbyggnadsbeskärning ska den bara beskäras mycket försiktigt, man kortar in för långa spjut och håller häcken någorlunda jämn. Gödsla på våren. 

Sylvia