Häggspinnmal

elisabeth Johansson

Har upptäckt häggspinnmal på en häggbuske, vad gör vi? Kan den sprida sig till andra träd bredvid? Försvinner häggspinnmalen om vi tar ner trädet?

Mvh Bettan

Odla Svarar: 

Tag inte ner trädet . Man behöver i normala fall inte åtgärda det, kommer förr eller senare att upphöra när spinnmalens larver angrips av parasitsteklar. Häggen har en otrolig förmåga att klara angrepp flera år i rad, det kommer nya blad sedan.

En möjlig bekämpning vore då med bakterier, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, men det ska man ta till när larver börjar synas, inte efteråt.