Häckplacering i slänt

Eva

Har stödmur ca 1m hög mot gata därefter ca 70 cm hög slänt upp mot tomtnivå. Diskuterar placering av häck:

  1. I nivå med mur, i släntfot, därefter grässlänt/marktäckare upp mot tomt.

  2. Gräs/marktäckare efter mur i slänt, häck på släntkrön i tomtnivå.

För/nackdelar skötsel? Eller buskar i slänt, häck därefter?

/Eva

Odla Svarar: 

Hej

Hur pass brant är slänten, det vill säga, går det att köra där med gräsklippare? Gräset skulle förstås fungera om det lätt går att klippa. Då kan man välja vilken som av variant 1 eller 2, det är en smaksak. Ställ en rad buskar där och kolla vilket du tycker blir snyggast.

Annars kan variant 2 vara enklare att sköta om man väljer marktäckare, sådana som man slipper sköta så mycket. Ett tätt buskage med låga, krypande plantor typ lilla stefanandra, alternativt en matta av till exempel flocknäva, en perenn växt som är halvt vintergrön.

Med vänlig hälsning Sylvia