Häckoxbär

Hans Crona

Hej Vi har en ny häck av oxbär. Planterad i månadsskiftet april/maj. Nu börjar enskilda grenar (ibland bara en eller två) bli ganska höga och svaja betänkligt i vinden. Är det bra att klippa och korta dessa grenar eller bör man vänta till nästa vår.

Hans

Odla Svarar: 

Det går bra att korta in grenar som riskerar att bli för långa.

Sylvia