Häckklippa weigelabuskar - praktry

Sven-Allan

Vi har fått en friväxande Weigelabuskrad med fritidshusköpet på Listerlandet i Blekinge samt kompletterat den. De nya buskarna tar sig mycket bra och inte minst de gamla börjar bli för stora.

Kan man häckklippa dem, i så fall, hur och när? De blommar ju fortfarande (vår och höst) och är mycket vackra. Vi vill gärna få dem att bli lite tätare nedtill.

/Sven-Allan

Odla Svarar: 

Praktry, Weigela, rekommenderas inte som klippt häck, men som friväxande blir den fin!

Du kan gallra bort gamla grenar nere vid marken på de äldre buskarna med några års mellanrum. Bästa tiden för gallring är på vårvintern.