Häckborttagning

Har tagit bort en oxbärshäck handgrävt men stubben är kvar c:a halvmetern under backen kan jag plantera en ny häck på samma ställe utan att ta bort stubben?

Björn

Odla Svarar: 

Tyvärr är faran med att lämna kvar stubbar i marken att de så småningom murknar och kan drabbas av svampar. Svamparna kan sedan smitta de nya plantorna också. Så i görligaste mån bör du gräva bort stubbarna eller låta fräsa bort dem. Eller så täcker du stubbarna rejält med jord och har den nya häcken minst ett 1 meter ifrån den gamla.

Sylvia