Häck av Rosa rugosa 'Hansa'

Bodil Dahlberg

Jag har en häck av Rosa rugosa 'Hansa'. Den är 8 år gammal och behöver klippas ner för föryngring. Vill gärna göra det så fort som möjligt. När är lämpligaste tidpunkten?

Odla Svarar: 

Om du ska klippa ner den helt så går det att göra nu med en gång. Annars klipps rosorna vanligen på våren. 
Lägg ny jord runt stumparna också. 

Sylvia