Gropig gräsmatta

Clas

Hej

Har gropar (svackor) 20-30 cm djupa i gräsmattan som står vattenfyllda vid snösmältningen och vid varje regn. Kan man fylla ut dessa så att det håller för en bil att köra (parkera) på?

Det är dålig avrinning eftersom berget ligger ganska ytligt.

/Clas

Odla Svarar: 

Hej Clas

Om du ska köra på gräsmattan tycker jag att du ska armera den med speciella markstenar som tillåter gräset att växa mellan stenarna. Du måste också se till att vattnet kan rinna bort, alltså dränera.

MVH Jankov