Gräva vårrabatt nu?

Annika

Har planerat att binda ihop två mindre perennrabatter genom att gräva en ny rabatt till våren.

Ska jag frilägga jorden redan nu genom att ta bort gräsmattan eller ska jag invänta våren?

/Annika

Odla Svarar: 

Vänd gärna grässvålen upp och ner nu i höst så att eventuella pingborrelarver fryser ihjäl under vintern. Sedan kan den ligga så till våren, då gör du själva rabatten.