Gräsmatta

Stig Fransson

Ang. mask i gräsmattan. Det är vanliga daggmaskar i stor mängd.

Odla Svarar: 

Eventuellt har det används kompostjord till att göra i ordning för gräsmattan. Men du får vara glad för att du har daggmaskar i gräsmattan.
De luckrar jorden och drar ner löv och annan organisk material som blir fin mull. Gräsrötterna får näringsämnen och jorden blir porösare och varmare så att gräset trivs i den.
Du får bjuda traktens fåglar på skrovmål om du tycker det blir för mycket av det goda, men annars skadar de inte gräset.

Sylvia