Gräs och växter i skuggig slänt

Lars

Jag har en slänt mot ett grönområde som där står mycket träd bland annat björk. Tänkte anlägga gräs med blommor som jag trimmar ner 2 gånger om året. Vad sätter jag för blommor som växer i skugga?

/Lars

Odla Svarar: 

Hej Lars

Det som kan passa är om du låter blommorna, till exempel perenner, etablera sig utan konkurrens från gräset, det vill säga, så inte gräs där det ska stå perenner. Grässorten som passar heter Skugga.

Perenner för skuggiga lägen är till exempel Kaukausisk förgätmigej, sockblomma, flocknäva, blåsippa, krolllilja, ormöga, lungört, vintergröna, gullgröna och spetsmössa, för att nämna några. Plottra inte för mycket utan sätt få sorter men flera av varje i grupper så får du ett harmoniskt och trevligt intryck.

Med vänlig hälsning Jankov