Göra granhäck av befintliga granar?

Björn

Hej Jag har granar som är ca 3 meter höga som jag skulle vilja göra om så att jag får en granhäck på 2 meters höjd. Hur gör jag? Blir de tätare efter att jag kapat ned dom till 2 meters höjd? Ska jag köpa granplantor att plantera mellan de befintliga som står med ca 50 cm avstånd från varandra? Kan jag ta små granplantor i skogen och plantera dem, är det en god idé? Björn

Odla Svarar: 

Hej!

Om du redan har en granhäck som är 3 m hög, så kan du förstås pröva att kapa den till 2 meter. Men gör det så att det inte syns så mycket var du har kapat, eftersom kapytorna kan se fula ut. Försök kapa där de kvarvarande grenarna täcker kapytan. Du kan ju pröva och se hur det blir. Gör det i så fall på våren.

Men en vildvuxen granhäck kan det vara svårt att få fason på, man ska börja forma den redan när den är liten. Man knipsar av halva årskotten varje sommar och toppar häcken när den har nått den önskade höjden. Om en granhäck har fått växa fritt och blivit för hög och yvig och inte ser klok ut när man försöker klippa den, är det ibland bäst ta bort den och börja om med mindre plantor eller så väljer man något annan växtslag.

Man ska aldrig klippa någon grangren utan att det finns något grönt innanför klippet, annars dör den grenen.

En uppvuxen granhäck måste man sedan sköta noga, den skall klippas minst en gång per år, gärna två. Helst kortar man av de årsskott som vuxit ut under de senaste månaderna under sommaren.

Med vänlig hälsning Sylvia