gödsling

Berit Kristensson

Vad gödslar man rosor, klematis och pioner med?

Odla Svarar: 

Hej!

Det går bra att gödsla med välbrunnen stallgödsel, kogödsel från säck eller med hönsgödsel. Det sistnämnda är starkast, så följ instruktionerna på påsen noga! Lägg inte stallgödsel direkt på plantans bas, den kan orsaka  gråmögel, främst på pioner. 

Det finns också oorganiskt rosgödsel och NPK-gödsel på våren som även passar till klematis och pioner, om du skulle föredra det. Sprid inte gödselt närmare plantans bas än 20 cm då sugrötterna finns ute i periferin.

Med vänlig hälsning

Sylvia